Privacy

Vanzelfsprekend behandelen wij uw gegevens met de grootste zorg.

Krukkenexpert.nl is onderdeel van Comfort Totaal BV, gevestigd te Harderwijk.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Comfort Totaal BV klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Comfort Totaal BV, gevestigd te Harderwijk.
Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Hulpplus, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Comfort Totaal BV verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan Comfort Totaal BV.

Reageren op ons privacybeleid kan daarnaast op de volgende manieren:
Per e-mail: info@hulpplus.nl
Per telefoon: 0341-455382

Privacy en internet
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. Comfort Totaal BV bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.
Comfort Totaal BV heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Uw E-mailadres
Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Comfort Totaal BV gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en voor andere marketing- en servicedoeleinden, voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Informatie
Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via de website uw postadres en/of telefoonnummer bekend maakt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie per post en/of telefoon niet wenst te ontvangen kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Als Comfort Totaal BV de informatie die van u is bewaard wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij u hierover vooraf informeren, zodat u de gelegenheid heeft uw toestemming hiervoor te weigeren.

Wijziging gegevens
Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Ook als u vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Comfort Totaal BV zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.